Oferty


7.11.2017
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa biznesowego i mentoringu [pobierz plik]

26.10.2017
Zapytanie cenowe w ramach rozeznania rynku – sala szkoleniowa [pobierz plik]

15.09.2017
Zapytanie cenowe w ramach rozeznania rynku - sale na doradztwo [pobierz plik]
Zapytanie cenowe w ramach rozeznania rynku – doradztwo zawodowe [pobierz plik]
Zapytanie cenowe w ramach rozeznania rynku – doradztwo zawodowe z diagnozą potrzeb i IPD [pobierz plik]